Gledanje u šolju

Gledanje u šolju je veoma stara disciplina proricanja sudbine…
U želji da saznaju budućnost ljudi su odavno počeli posmatrati sve ono što ih okružuje, uvek sa ciljem da iz toga nešto izvuku. Pored toga uvek su tražili odgovor na večito pitanje šta će im doneti dan, mesec ili pak godina.
Već smo i ranije videli da su odgovor na ovo pitanje tražili u zvezdama, snu i tako dalje, ali vam još nismo rekli da su i iz taloga nekih napitaka tražili odgovor na isto pitanje. S obzirom da je čaj ranije bio poznat i da su ga ljudi pre koristili nego kafu, onda je i razumljivo da su prvo iz figura u čajnom talogu počeli čitati ljudima sudbinu i tražiti istinu o sutrašnjici. Nešto kasnije odnosno y XVI veku kafa dobija svestranu upotrebu, ona se pojavljuje u svim domovima kao obavezan napitak i otuda je i normalno što su ljudi pribegli gledanju u šolju.gledanje u solju
Tumačenje figura u šolji je individualno i utoliko uspešnije ukoliko je mašta onoga koji gleda u šolju inetenzivnija. Čitanje sudbine iz taloga kafe postalo je vrlo zabavno i popularno u svetu uopšte, a osim toga ono pruža mogućnost afirmacije onoga koji tumači figure to jest da skrene pažnju na sebe. No, pre pristupanja tom poslu mora se voditi računa o izvesnim pojedinostima.

1. Po ispijanju kafe ne sme se dosipati nova količina.

2. Šolja se ne sme podizati sve dotle dok se ne smatra da je suva, to jest dok se talog u šolji ne osuši.

3. Prilikom gledanja – čitanja figura, one se ničim ne smeju doticati.

4. Dno šolje je mesto na kome su koncentrisane sve figure koje vode bližem ispunjenju želja.

Na sledećoj strani vam dajemo značenje simbola koji se mogu naći u šolji kafe.
>>>> Gledanje u šolju simboli
Srećno i uspešno gledanje u šolju