Merkur

Merkur je vidljiv kao jedna mala zvezdica na 91460000 kilometara od Zemlje, kruži oko Sunca po putanji dugoj godinu dana. Prečnik mu je 4800 kilometara. Što se tiče njegovih osobina, Merkur nije dobar, a nije ni zao. Zapravo u sazvežđu dobrih je dobar, a u sazvežđu zlih je zao. Zato je on ako se sećate ranijih podela na dobre i zle planete ostao neutralan. Za njega se može reći da je hladan, neutralan posmatrač svih zbivanja oko njega, mada na ljude deluje tako što ih čini nemirnim, lukavim, stimuliše ih na neumorni rad, daje im živost i pokretljivost.

Što se tiče njegovih daljnik osobina u poređenju sa osobinama koje daje ljudima može se reći kao za prethodnu da se razlikuju već naprotiv da su slični. Na primer, za njega se može reći da je licemeran, uvek gleda gde je veća korist pa uz onu stvarnu gde je korist veća i pristaje. Zato je on simbol lopova, prevaranata i prevrtljivaca, takođe je druželjubiv ali opet iz istog razloga koristoljublja. Ponaša se kao vrlo obrazovana osoba, studiozno i duboko ana lizira stvari, specijalno izražavanje, pa kao takav podaruje ljudima smisao za matematiku i nauku uopšte.

Kao što smo videli ljudi sa jakim Merkurom zavisno od toga kakve aspekte primaju od drugih planeta mogu biti veoma različiti. Ljudi rođeni pred okriljem Merkura imaju veoma otmen izgled, vedro lice, oči tamne, duge noge, usko čelo i pravilan nos. Po prirodi su vrlo osetljivi sa puno smisla za umetnost i poeziju, pa ako se bave i bilo čim drugim u njima ostaje ona tipična pesnička duša. Poseduju jaku želju za putovanjima, ljubavnim avanturama, štedljivi su ali i darežljivi prema prijateljima koji im u mnogipg slučajevima to i nisu. Od biljaka im pripada akacija, od životinja zmija, od nakita ćilibar.

. . . . . .