Mesec

Promenljiv i nestabilan je ovaj Zemljin satelit, srednje udaljenosti od Zemlje — 384403 kilometra. Obiđe Zemlju za 29,5 dana. Na ovom svbm putu njegove osobine se menjaju (mene meseca), pa je zbog ove svoje nestabilnosti i prevrtljivosti simbol žene. Dobar je samo u zadnjoj četvrtini.Ljudi rođeni pod uticajem Meseca su veliki romantičari, veliki putnici, u govoru jako oprezni ali istiniti i za svoj stav borbeni. Vole zabavno društvo i veselje ali u svom životu ipak nisu sretni. Podareni su jednom vrlo dobrom osobinom, nisu lakomi i ne žele tuđe dobro i zato su obično nagrađeni. Pred kraj života stiču bogatstvo. Život im nije dug i brzo stare. Osobe rođene u znaku Meseca su visokog rasta i pravilno građeni, imaju okruglo lice, guste obrve i visoko čelo, njegove bolesti su: padavica, kap i grčevi. Od biljaka njegova je vinova loza, a od životinja bik, jelen i sve rogate životinje.