Pluton Uran Neptun

PLUTON
Pluton je najmanje ispitana planeta i do sada mu nisu određene gotovo nikakve osobine, mada se smatra da je vrlo sličan Neptunu i da poseduje osobine zlotvora i zloćudnika. Otkriven je 1930. godine.
URAN
Uran je zajedno sa Neptunom i Plutonom otkriven tek u novije vreme pa su svi zajedno vrlo slabo istraženi. Ipak, zna se da je po karakteru zlotvor, za njega se još kaže da vuče čoveka za novim, da je nemiran i pun preobražaja, izaziva revolucije i prevrate, pored toga je neposredan, lucidan, eksplozivan i originalan. Pored toga nameće se zaključak o njegovoj nemogućnosti da pronađe bilo kakvo rešenje koje će mu odgovarati, pa se zbog toga može reći da je zloćudan. Glavne,karakteristike su mu težnja ka promenama samo što su one nagle i iznenadne.
NEPTUN
Pored toga što je novo otkriven i nedovoljno ispitan, pod svojim okriljem drži sve tajanstvene i skrivene ljudske osobine. Tako da je uvek zabavljen otkrivanjem ili stvaranjem tajni. Ponaša se kao govorljiv i sposoban čovek i u mogućnosti je da se uživi u svaku situaciju pa i da zagospodari njom. Za njega astrolozi kažu da je krajnje nemoralan, a često nam otkriva tajnu koju ne bismo želeli saznati, pa se zbog ovih njegovih osobina za njega i kaže da je zloćudan. Skrivenost i tajanstvenost su mu glavne osobine.